Kannattaa tutustua

Luonnon.fi avaa uuden näkökulman luontoon ja luonnontuotteisiin. Luonnontuotteet kuuluvat suomalaisen arkipäivän kaikille alueille. Ne ovat osa sinunkin elämääsi.

Luonnontuoteala  perustuu luonnon ja luonnon materiaalien hyvään tuntemukseen ja taitoon hyödyntää niitä kestävästi. Kansanperinteessä luonnontuntemus ja -osaaminen siirtyivät suusta suuhun, sukupolvelta toiselle. Nykyisin ketju on katkennut, mutta perimätieto on edelleen arvokasta. Varsinkin kun se tukeutuu uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen.

Luonnon.fi -sivusto kertoo luonnontuotteista myös  elinkeinona.   Sivuilta löydät tietoa alan opinnoista ja ammateista sekä yrittäjyydestä, yrityksistä ja niiden tuotteista.

Luonnontuoteala on ala, jonka mahdollisuuksiin ollaan vasta havahduttu. Suomalaiset, pohjoiset luonnontuotteet ovat ainutlaatuisia. Ne ovat rikkaus, joka on vain meillä suomalaisilla.

Esitteitä luonnontuotealasta:

Ottaako luonnolle?
Tulevaisuus sinulle!
Työtä luonnosta!

Luonnon.fi -sivut on toteuttanut Luonnontuotealan tiedotushanke.  Lisätietoa hankkeesta löydät Yhteystiedot -valikosta.